+30 24210 91180

info@tsianakas.gr

Ελαιοδιαχωριστές

Προκατασκευασμένα σύστημα ελαιοδιαχωριστή – πετρελαιοσυλλέκτη για το διαχωρισμό λαδιών και πετρελαιοειδών.

Προκατασκευασμένa σύστημα ελαιοδιαχωριστή – πετρελαιοσυλλέκτη για το διαχωρισμό λαδιών και πετρελαιοειδών. Αποτελούν την ιδανική λύση για :

Πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, υπαίθριους χώρους στάθμευσης.

Ειδικότερα για κάθε είδος εγκατάστασης όπου υπάρχει η απαίτηση διαχωρισμού και συγκέντρωσης των λιπαντικών ελαίων και των κλασμάτων πετρελαίου. Το σύστημα διαχωρισμού αποτελείται από δύο θαλάμους, τον βορβοροσυλλέκτη και τον ελαιοσυλλέκτη.

Ελαιοδιαχωριστές

Ελαιοδιαχωριστής BOR2100

Σύστημα βορβοροσυλλέκτη – ελαιοσυλλέκτη
ΠΛΑΤΟΣ: 1,28m

ΜΗΚΟΣ : 3,00m
ΥΨΟΣ : 1,20m
καπάκι επιθεώρησης Φ300 και Φ400

Ελαιοδιαχωριστής BOR2600

Σύστημα βορβοροσυλλέκτη – ελαιοσυλλέκτη
ΠΛΑΤΟΣ: 1,28m
ΜΗΚΟΣ : 3,35m
ΥΨΟΣ : 1,20m
καπάκι επιθεώρησης Φ200 και Φ400

Ελαιοδιαχωριστής BOR3100

Σύστημα βορβοροσυλλέκτη – ελαιοσυλλέκτη
ΠΛΑΤΟΣ: 1,30m
ΜΗΚΟΣ : 3,50m
ΥΨΟΣ : 1,60m
καπάκι επιθεώρησης Φ200 και Φ400

Ελαιοδιαχωριστής BOR4300

Σύστημα βορβοροσυλλέκτη – ελαιοσυλλέκτη
ΠΛΑΤΟΣ: 1,60m
ΜΗΚΟΣ : 3,90m
ΥΨΟΣ : 1,20m
καπάκι επιθεώρησης Φ200 και Φ400

Ελαιοδιαχωριστής BOR6300

Σύστημα βορβοροσυλλέκτη – ελαιοσυλλέκτη
ΠΛΑΤΟΣ: 1,80m
ΜΗΚΟΣ : 3,50m
ΥΨΟΣ : 1,70m
καπάκι επιθεώρησης Φ400 και Φ550

Ελαιοδιαχωριστής BLUESep

Σύστημα επεξεργασίας των αποβλήτων πρατηρίων καυσίμων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 858. Το σύστημα αποτελείται από Βορβοροσυλλέκτης / Λασποσυλλέκτης καθώς και Ελαιοδιαχωριστής / Βενζινοσυλλέκτης.

Πληροφορίες

Closed
Λειτουργία του συστήματος

Τα λύματα τα οποία εισέρχονται στον πρώτο θάλαμο του Συστήματος, δεν μπορούν να κατευθυνθούν αμέσως προς την έξοδο. Έτσι τα στερεά οδεύουν λόγω βάρους προς τον πυθμένα και ταυτόχρονα υφίστανται αναερόβια διάσπαση από τα βακτηρίδια τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό του Συστήματος. Τα διασπασμένα λύματα περνούν σταδιακά στον δεύτερο θάλαμο του Συστήματος, στον οποίο συνεχίζεται η διάσπαση και καθίζηση. Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα λύματα οδεύουν προς την έξοδο του δευτέρου θαλάμου και από εκεί προς τον απορροφητικό βόθρο, ή προς μία επόμενη βαθμίδα επεξεργασίας.
Οι παρακάτω ύλες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά λύματα, γιατί αυξάνουν τις πιθανότητες βλάβης τόσο στο Σύστημα Επεξεργασίας όσο και στην εγκατάσταση με την οποία αυτό είναι συνδεδεμένο :

 • Ογκώδη απορρίμματα, όπως τα οικιακά σκουπίδια.
 • Στερεά στοιχεία, όπως άμμος, στάχτη, θραύσματα.
 • Οικιακά οργανικά υλικά, όπως υπολείμματα λαχανικών, φλούδες, κόκαλα.
 • Κουρέλια υφασμάτων και ήδη υγιεινής του ανθρώπου.
 • Ύλες που είναι χημικά επικίνδυνες, όπως διαλύτες.
BlueSep

1. Βορβοροσυλλέκτης / Λασποσυλλέκτης

Αφαιρεί άμμο και αδρανή στερεά, συνήθως βαρύτερα και κοκκώδη απόβλητα, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν φθορά μηχανικών μερών ή τη συσσώρευση αδρανών υλικών στα επόμενα τμήματα μιας εγκατάστασης.
Για τον διαχωρισμό αξιοποιείται η διαφορά πυκνότητας των διαφόρων συστατικών των αποβλήτων και για τον λόγο αυτό τα προς επεξεργασία υγρά θα πρέπει να μετακινούνται αργά για να παρέχεται ικανός χρόνος για καθίζησή των ως λάσπη. Μετά το διαχωρισμό, τα στερεά απομακρύνονται περιοδικά.

 

2. Ελαιοδιαχωριστής / Ελαιοσυλλέκτης / Πετρελαιοσυλλέκτης

Λάδια και άλλα πετρελαιοειδή διαχωρίζονται επίσης λόγω της διαφορετικής πυκνότητας των από το νερό και λόγω του μικρότερου ειδικού βάρους των συσσωρεύονται στην επιφάνεια. Κι εδώ όσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα ροής τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα διαχωρισμού.

Η αποτελεσματικότητα του διαχωριστή βελτιώνεται όμως εντυπωσιακά με τη χρήση ενός φίλτρου συνένωσης / συσσωμάτωσης (coalescence filter) των μικροσκοπικών σταγονιδίων των οποίων η άνωση λόγω του μικρού όγκου των δεν τα βοηθά για να ανέβουν στην επιφάνεια. Το στρώμα λαδιού απομακρύνεται κατά τακτά διαστήματα.

Υλικό κατασκευής

Το υλικό κατασκευής του Συστήματος είναι Πολυαιθυλένιο LLDPE, το οποίο είναι απρόσβλητο από τα λύματα και απόλυτα στεγανό. Τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι κατασκευασμένα από PVC.

Χρήση του συστήματος
 • Συγκροτήματα ή μεμονωμένες κατοικίες
 • Κτίρια γραφείων
 • Επιχειρήσεις εξυπηρέτησης κοινού (εστιατόρια – ξενοδοχεία – κέντρα διασκέδασης)
 • Βιομηχανικές μονάδες
 • Πρατήρια καυσίμων
 • Πλυντήρια αυτοκινήτων
Σύνδεση του συστήματος επεξεργασίας
 • Οι σωλήνες των υγρών αποβλήτων πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό.
 • Οι σωλήνες μεταφοράς των υγρών αποβλήτων πρέπει να έχουν κλίση περίπου 2 τοις εκατό προς το Σύστημα διαχωρισμού. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνεται χρήση αντλίας.
 • Οι σωληνώσεις μεταφοράς των υγρών αποβλήτων πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ελεύθερα προσπελάσιμοι.
 • Οι σωληνώσεις μεταφοράς των υγρών αποβλήτων δεν πρέπει να αλλάζουν απότομα διεύθυνση (κατά 90 μοίρες) αλλά να παρεμβάλλονται γωνίες 45 μοιρών. Ανάμεσα στις γωνίες των 45 μοιρών πρέπει να παρεμβάλλεται τμήμα ευθύγραμμου σωλήνα μήκους τουλάχιστον 10 φορές την διάμετρο αυτού.
 • Οι σωληνώσεις εισαγωγής και εξαγωγής, θα πρέπει να διαθέτουν εξαερισμό, ο οποίος να φθάνει μέχρι την οροφή του κτιρίου.
 • Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σε θέση όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να προστατεύεται – ενισχύεται κατάλληλα το πάνω μέρος του Συστήματος.

Κ.Υ.Α. 221/65 Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων