+30 24210 91180

info@tsianakas.gr

Σηπτικές δεξαμενες

Προκατασκευασμένα Συστήματα – Έπεξεργασίας Αποβλήτων

Επεξεργασία αποβλήτων

Η σηπτικές δεξαμενές

Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που προέρχονται από:

 • Συγκροτήματα ή μεμονωμένες κατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων
 • Κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, επιχειρήσεις εξυπηρέτησης κοινού
 • Βιομηχανικές μονάδες, πρατήρια καυσίμων, μονάδες παραγωγής τροφίμων

Προκατασκευασμένα Συστήματα – Έπεξεργασίας Αποβλήτων

Προκατασκευασμένα Συστήματα / Επεξεργασίας Αποβλήτων

Οι Σηπτικές δεξαμενές είναι μία διάταξη θαλάμων στις οποίες συντελείται η κατακράτηση, καθίζηση και αναερόβια βακτηριδιακή καλλιέργεια των οργανικών λυμάτων, τα οποία προέρχονται από κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Κατασκευάζονται από γραμμικό πολυαιθυλένιο [HDΡΕ] με τη μέθοδο του Rotation Moulding, είναι απόλυτα στεγανές, δεν προσβάλλονται από τα λύματα και έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. H κατάλληλη διαμόρφωση των σηπτικών δεξαμενών εξασφαλίζει τα λύματα που εισέρχονται από την είσοδο της να ρέουν αργά και ομοιόμορφα ώστε να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των στερεών με την καθίζηση τους στο κάτω μέρος της σηπτικής δεξαμενής, και την επίπλευση των λιπών και ελαφρών στερεών στην επιφάνεια της. Η διάταξη των δύο θαλάμων αποτρέπει το πέρασμα λάσπης και επιπλεόντων μεταξύ τους. Η εγκατάστασή τους απαιτεί ελάχιστο χρόνο χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, ενώ η λειτουργία τους δεν απαιτεί ηλεκτρική παροχή.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σηπτικών δεξαμενών προδιαγράφονται στις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.
Η χωρητικότητα της σηπτικής δεξαμενής για συνήθεις κατοικίες προδιαγράφεται στα 300 λίτρα ανά άτομο, και υπολογίζεται με αντιστοιχία 1,5 ένοικο ανά κύριο δωμάτιο της κατοικίας.
Αντίστοιχες χωρητικότητες καθορίζονται για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις όπως πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, σχολεία κλπ., ενώ η ελάχιστη χωρητικότητα μιας σηπτικής δεξαμενής μπορεί να είναι στα 2000 λίτρα.
Η εγκατάσταση και η συντήρηση των σηπτικών δεξαμενών καθορίζεται από τις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και το άδειασμα της λάσπης θα πρέπει να γίνεται μία φορά στα 1-2 χρόνια.
Στις περιπτώσεις των εστιατορίων και άλλων ομοειδών εγκαταστάσεων απαιτείται η εγκατάσταση επιπλέον λιποσυλλέκτη πριν από τη Σηπτική δεξαμενή.

χρονια εμπειρια

Ολοκληρωμενα Εργα

Υπόγεια τοποθέτηση

Κατασκευάζουμε πλαστικές
δεξαμενές, πάνω από 50χρόνια

Η επιχείρηση ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ με το διακριτό τίτλο «ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΟΛΟΥ», ιδρύθηκε το 1993 ως η φυσική συνέχεια της Ν. ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Ο.Ε, επιχείρησης που από το 1970, την χρονολογία ίδρυσης της, υπήρξε πρωτοπόρος στην εφαρμογή τεχνολογίας, στον τομέα των ενισχυμένων πλαστικών στην αρχή και των αεροπορικών κατασκευών αργότερα.

Ζητήστε προσφορά ή καλέστε μας για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με τα προϊόντα μας.

+30 24210 91180

Πληροφορίες

Close
Λειτουργία του συστήματος

Τα λύματα τα οποία εισέρχονται στον πρώτο θάλαμο του Συστήματος, δεν μπορούν να κατευθυνθούν αμέσως προς την έξοδο. Έτσι τα στερεά οδεύουν λόγω βάρους προς τον πυθμένα και ταυτόχρονα υφίστανται αναερόβια διάσπαση από τα βακτηρίδια τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό του Συστήματος. Τα διασπασμένα λύματα περνούν σταδιακά στον δεύτερο θάλαμο του Συστήματος, στον οποίο συνεχίζεται η διάσπαση και καθίζηση. Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα λύματα οδεύουν προς την έξοδο του δευτέρου θαλάμου και από εκεί προς τον απορροφητικό βόθρο, ή προς μία επόμενη βαθμίδα επεξεργασίας.
Οι παρακάτω ύλες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά λύματα, γιατί αυξάνουν τις πιθανότητες βλάβης τόσο στο Σύστημα Επεξεργασίας όσο και στην εγκατάσταση με την οποία αυτό είναι συνδεδεμένο :

 • Ογκώδη απορρίμματα, όπως τα οικιακά σκουπίδια.
 • Στερεά στοιχεία, όπως άμμος, στάχτη, θραύσματα.
 • Οικιακά οργανικά υλικά, όπως υπολείμματα λαχανικών, φλούδες, κόκαλα.
 • Κουρέλια υφασμάτων και ήδη υγιεινής του ανθρώπου.
 • Ύλες που είναι χημικά επικίνδυνες, όπως διαλύτες.
Υλικό κατασκευής

Το υλικό κατασκευής του Συστήματος είναι Πολυαιθυλένιο LLDPE, το οποίο είναι απρόσβλητο από τα λύματα και απόλυτα στεγανό. Τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι κατασκευασμένα από PVC.

Χρήση του συστήματος
 • Συγκροτήματα ή μεμονωμένες κατοικίες
 • Κτίρια γραφείων
 • Επιχειρήσεις εξυπηρέτησης κοινού (εστιατόρια – ξενοδοχεία – κέντρα διασκέδασης)
 • Βιομηχανικές μονάδες
 • Πρατήρια καυσίμων
 • Πλυντήρια αυτοκινήτων
Σύνδεση του συστήματος επεξεργασίας
 • Οι σωλήνες των υγρών αποβλήτων πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό.
 • Οι σωλήνες μεταφοράς των υγρών αποβλήτων πρέπει να έχουν κλίση περίπου 2 τοις εκατό προς το Σύστημα διαχωρισμού. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνεται χρήση αντλίας.
 • Οι σωληνώσεις μεταφοράς των υγρών αποβλήτων πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ελεύθερα προσπελάσιμοι.
 • Οι σωληνώσεις μεταφοράς των υγρών αποβλήτων δεν πρέπει να αλλάζουν απότομα διεύθυνση (κατά 90 μοίρες), αλλά να παρεμβάλλονται γωνίες 45 μοιρών. Ανάμεσα στις γωνίες των 45 μοιρών πρέπει να παρεμβάλλεται τμήμα ευθύγραμμου σωλήνα μήκους τουλάχιστον 10 φορές την διάμετρο αυτού.
 • Οι σωληνώσεις εισαγωγής και εξαγωγής, θα πρέπει να διαθέτουν εξαερισμό, ο οποίος να φθάνει μέχρι την οροφή του κτιρίου.
 • Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σε θέση όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να προστατεύεται – ενισχύεται κατάλληλα το πάνω μέρος του Συστήματος.

Κ.Υ.Α. 221/65 Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικώναποβλήτων

Χωρητικότητα

Για να υπολογιστεί η χωρητικότητα μίας Σηπτικής Δεξαμενής, λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα παρακάτω δεδομένα :

 • Η μέση ημερήσια παροχή λυμάτων
 • Ο χρόνος συγκρατήσεως αυτών στη δεξαμενή, που είναι 24 ώρες
 • Ο όγκος της λάσπης που συγκεντρώνεται, που είναι 100 lt ανά έτος και άτομο
 • Η συχνότητα αφαίρεσης της λάσπης
 • Η ελάχιστη χωρητικότητα μίας Σηπτικής Δεξαμενής ορίζεται στα 2 m3
 • Όταν η Σηπτική Δεξαμενή έχει περισσότερους από ένα θαλάμους, τότε η χωρητικότητα του πρώτου θαλάμου θα είναι τα 2/3 του συνολικού όγκου και όχι μικρότερη των 2 m3

Για την περίπτωση μιας κατοικίας, ο αριθμός των ενοίκων υπολογίζεται 1,5 φορές μεγαλύτερος από των αριθμό των δωματίων της κατοικίας. Στις άλλες περιπτώσεις λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέγιστος αριθμός των εξυπηρετουμένων ατόμων.

Μορφή
 • Η Σηπτική Δεξαμενή πρέπει να είναι στεγανή
 • Η Σηπτική Δεξαμενή διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε τα λύματα να εισέρχονται από το ένα άκρο, να ρέουν αργά και ομοιόμορφα και μετά την καθίζηση να εξέρχονται από το άλλο άκρο
 • Το μήκος της Σηπτικής Δεξαμενής πρέπει να είναι διπλάσιο μέχρι τριπλάσιο του πλάτους αυτής
 • Το βάθος των υγρών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,20 m.
 • Το ελεύθερο ύψος πάνω από την επιφάνεια των υγρών πρέπει να είναι το λιγότερο 0,30 m
 • Η Σηπτική Δεξαμενή πρέπει εξαερίζεται κατάλληλα
 • Η Σηπτική Δεξαμενή πρέπει να διαθέτει κατάλληλα φρεάτια επιθεωρήσεως
Συντήρηση
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος όμβριων υδάτων στη Σηπτική Δεξαμενή
 • Η Σηπτική Δεξαμενή πρέπει να επιθεωρείται κάθε έξι μήνες
 • Η Σηπτική Δεξαμενή πρέπει να αδειάζει σύμφωνα μετά αναφερόμενα στο παραπάνω πίνακα, ή όταν το πάχος της
 • συγκεντρωμένης λάσπης φθάσει στα 50 cm.
 • Δεν πρέπει να αφαιρείται όλη η ποσότητα της συγκεντρωμένης λάσπης, αλλά να παραμένει μέρος από αυτήν για ζύμη
 • Μετά το άδειασμα της Σηπτικής Δεξαμενής αυτή πρέπει να γεμίζει πάλι με νερό
Λιποσυλλέκτης
Η χρήση του λιποσυλλέκτη, πριν από τη Σηπτική Δεξαμενή, ενδείκνυται στις περιπτώσεις εστιατορίων ή άλλων εγκαταστάσεων που αποχετεύουν μεγάλους όγκους θερμών λυμάτων τα οποία περιέχουν λίπη και έλαια σε σημαντικές ποσότητες.